vuch days
vuch days
MENIU

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate (în continuare „Politica de confidențialitate“) descrie metoda de obținere, utilizare și gestionare a datelor cu caracter personal obținute prin interfața web https://www.vuch.ro/ (denumită în continuare „Interfață web“)

Operatorul datelor cu caracter personal:

Vuch s.r.o., cu sediul social la Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Nr. înmatriculare: 04522150

CIF: CZ04522150                                   

înscris: în Registrul comercial de la Tribunalul regional din Hradec Králové, secțiunea C, dosar 36028

 

Datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal:

Adresa de livrare: Coletăria.ro, Vuch s.r.o, Drumul Osiei 53–55, 062395 București, Romania

E-mail de contact: info@vuch.ro

 

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Vă rugăm să citiți cu atenție această politică, care conține informații importante privind gestionarea datelor dvs. personale și drepturile și obligațiile conexe.

 

 1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE
  • Ce principii urmăm atunci când manipulăm cu datele personale?

La gestionarea datelor cu caracter personal, procedăm în conformitate cu ordinea juridică a Republicii Cehe și cu reglementările direct aplicabile ale Uniunii Europene, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (în continuare ordonanța”), Legea nr. 110/2019 Coll., privind prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată și Legea nr. 480/2004 Coll., privind anumite servicii ale societății informaționale și modificarea anumitor acte, cu modificările ulterioare.

 • Ce sunt datele personale?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație care identifică sau poate identifica o anumită persoană fizică. Datele cu caracter personal sunt în special (dar nu exclusiv):

 • datele de identificare, cum ar fi numele și prenumele, numărul de identificare, numărul fiscal, codul numeric personal, data nașterii, sexul, numele de autentificare în contul de utilizator;
 • informatii de contact, cum ar fi adresa de domiciliu (sau adresa de livrare), numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • alte date, cum ar fi informațiile obținute prin cookie-uri, adresa IP (identificator de rețea), inclusiv tipul browserului, dispozitivul și sistemul de operare, ora și numărul de accesuri la interfața web și alte informații similare.

 

 1. COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
  • Cum colectăm datele personale ale clienților?

Clienții ne furnizează datele lor cu caracter personal, în special atunci când completați formularul de comandă (eventual în formularul de contact) sau când configurați un cont de utilizator. Dacă apar modificări ale datelor dvs. personale, vă rugăm să ne informați.

Când vizitați și utilizați interfața web, anumite date personale pot fi, de asemenea, obținute și stocate prin intermediul cookie-urilor. Mai multe despre cookie-uri puteți citi în articolul 5 din această politică.

 • Pe ce bază și în ce scop prelucrăm datele personale ale clienților?
 • Datele personale introduse la cerere (în special prin formularul de contact) și comandarea mărfurilorpot fi prelucrate fără consimțământul dumneavoastră expres pe baza și în scopul încheierii și executării contractului, adică în scopul livrării de mărfuri. Mai mult, putem prelucra aceste date pe baza și în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale (în special obligațiile de înregistrare, arhivarea documentelor fiscale etc.).
 • Datele personale introduse la crearea unui cont de utilizatorpot fi colectate și prelucrate fără consimțământul dvs. expres numai în scopul de a permite accesul, administrarea și întreținerea unui cont de utilizator și pe baza interesului nostru legitim în scopul protecției revendicărilor noastre legale.
 • Avem dreptul să utilizăm adresa dvs. de e-mail fără acordul dumneavoastră expres, pe baza interesului nostru legitim, pentru a trimite comunicații comerciale referitoare la produsele noastre similare cu cele pe care le-ați comandat de la noi. Puteți refuza trimiterea de mesaje de marketing în orice moment (chiar și atunci când comandați mărfuri).
 • Dacă, prin consimțământul dat pe interfața web ne oferiți acordul, putem prelucra datele dvs. personale introduse pe interfața web, în special atunci când completați o comandă sau creați un cont de utilizator în scopul trimiterii de comunicări comercialeși marketing directsau pentru alte scopuri cu care ați fost de acord în mod expres.
 • Putem folosi adresa dvs. de e-mail și informațiile despre bunurile sau serviciile pe care le-ați achiziționat pe baza interesului nostru legitim pentru a controla și îmbunătăți serviciile și bunurile noastre și pentru a vă asigura satisfacția, prin intermediul serviciului „Verificat de clienți” al Heureka Shopping s.r.o. Adresa dvs. de e-mail va fi transmisă către Heureka Shopping s.r.o. pentru a vă trimite un chestionar de evaluare în cadrul serviciului „Verificat de clienți”. Dacă completați acest chestionar de evaluare, Heureka Shopping s.r.o. va evalua feedback-ul dvs. pentru noi. Acest chestionar va fi trimis la adresa dvs. de e-mail după achiziționarea la intervale specificate de Heureka Shopping s.r.o. și puteți evalua calitatea serviciilor și produselor noastre. Puteți refuza să primiți chestionarele de evaluare în orice moment, utilizând linkul din e-mailul chestionarului.
 • Dacă sunteți de acord cu transferul datelor cu caracter personal în scopul evaluării achiziției, vom transmite informațiile despre comandă împreună cu adresa dvs. de e-mail către compania Seznam.cz. Aceasta le poate folosi apoi pentru a obține o evaluare independentă a produselor și serviciilor noastre. Datele personale transferate vor fi păstrate numai pentru timpul necesar acestei utilizări.
 • Dacă prin cookie-uri datele cu caracter personal sunt prelucrate, această prelucrare este efectuată pe baza consimțământului dvs. (pe care îl acordați prin setările corespunzătoare ale browserului dvs. de internet), sau pe baza interesului nostru legitim sau în scopul încheierii și îndeplinirii contractului (în special pentru cookie-urile de primă parte), în special pentru oferirea de asistență utilizatorului, îmbunătățirea serviciilor noastre, inclusiv analiza comportamentului utilizatorilor și în scopuri de marketing.

 

Datele dvs. cu caracter personal pot fi folosite și pentru un alt scop decât cel pentru care au fost obținute doar cu acordul dumneavoastră.

 • Cât timp folosim datele?

Folosim datele personale introduse ca parte a solicitării și comenzii de bunuri sau ca parte a înregistrării numai pentru timpul necesar pentru îndeplinirea contractului și îndeplinirea obligațiilor legale, resp. pentru a ne proteja revendicările legale.

Dacă ne dați consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă folosim adresa dvs. de e-mail pentru a trimite mesaje de marketing și / sau să controlăm îmbunătățirea serviciilor și bunurilor noastre în conformitate cu articolul precedent, datele vor fi utilizate pe toată durata funcționării interfeței web.

 

 1. DREPTURILE CLIENTULUI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE PERSONALE
  • Dreptul de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă vă prelucrăm datele personale numai cu acordul dvs. (adică fără niciun alt motiv legal), puteți revoca acest consimțământ oricând.

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este posibilă în orice moment și anume:

 • prin e-mail trimis la adresa noastră de e-mail de contact: info@vuch.ro

 

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesării datelor până la retragerea consimțământului la prelucrare.

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul să ne solicitați informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Dacă vă prelucrăm datele, aveți dreptul de a accesa aceste date cu caracter personal, în special la următoarele informații:

 • scopul prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora vor fi puse la dispoziție datele personale;
 • perioada pentru care datele personale vor fi stocate.

La cererea dvs., vă vom oferi o copie a datelor prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă administrativă care nu va depăși costul realizării și livrării unor astfel de copii suplimentare.

 • Dreptul de corectare

Dacă datele dvs. personale sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita o corecție imediată, adică corectarea datelor inexacte și / sau adăugarea de date incomplete.

 • dreptul de a vă opune prelucrării în temeiul art.

Aveți dreptul în orice moment să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale dacă le prelucrăm în scopuri de marketing direct, inclusiv orice prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal. În acest caz, vom înceta procesarea datelor dvs. personale în aceste scopuri.

 • Drept de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. personale dacă:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • v-ați revocat consimțământul pentru procesare;
 • v-ați opus prelucrării datelor cu caracter personal;
 • datele personale au fost prelucrate ilegal.

Dacă nu există motive legale pentru a refuza ștergerea, trebuie să respectăm solicitarea dvs.

 • Dreptul la restricționarea procesării

Aveți dreptul să solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale dacă:

 • negați exactitatea informațiilor dvs. personale;
 • prelucrarea este ilegală și solicitați o restricție la prelucrarea datelor cu caracter personal în loc să o ștergeți;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, aplicarea sau apărarea creanțelor legale;
 • vă opuneți procesării.

Dacă prelucrarea este restricționată, avem dreptul doar să vă stocăm datele personale; procesarea ulterioară este posibilă numai cu acordul dumneavoastră sau din motive legale.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este restricționată din cauza unei obiecții la prelucrare, restricția durează timpul necesar pentru a determina dacă suntem obligați să respectăm obiecțiunea dvs.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este restricționată din cauza refuzării exactității datelor, restricția durează pentru perioada verificării exactității datelor.

 • dreptul la portabilitatea datelor conform art.

Aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod uzual și care poate fi citit automat și să le transmiteți unui alt operator de date cu caracter personal.

 • Cum vă puteți exercita drepturile?

Vă puteți exercita drepturile asupra datelor dvs. personale prin datele noastre de contact. Toate informațiile și acțiunile vă vor fi furnizate fără întârzieri nejustificate.

Vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele personale. Cu toate acestea, dacă nu sunteți mulțumit de soluționare, aveți dreptul de a contacta autoritățile relevante, în special Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (http://www.uoou.cz), care supraveghează protecția datelor cu caracter personal. Această prevedere nu afectează dreptul cumpărătorului de a contacta direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

În special, dacă reședința, locul de muncă sau locul presupusei încălcări a protecției datelor cu caracter personal se află în afara Republicii Cehe într-un alt stat membru al Uniunii Europene, puteți contacta autoritatea de supraveghere relevantă din statul membru respectiv.

 

 1. GESTIONAREA ȘI PROCESAREA DATELOR PERSONALE
  • Cine prelucrează datele dvs. personale?

Suntem un operator de date cu caracter personal în sensul regulamentului.

În măsura necesară îndeplinirii contractului sau a altor obligații, putem transfera datele dvs. personale către alte persoane (de exemplu, transportatori, furnizori de stocare cloud, manageri de campanii de e-mailuri, clienți autorizați, contabili externi, furnizori de software)., administratori IT externi sau alte persoane implicate în executarea contractului sau a obligațiilor noastre). În mod alternativ, putem încredința datele dvs. și altor procesatori și destinatari de date cu caracter personal. Dacă doriți să aflați cine prelucrează în mod specific datele dvs. personale vă putem trimite aceste informații la cerere.

Datele dvs. personale nu vor fi transferate către țări din afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului sau pentru orice alt motiv, în conformitate cu regulile pentru acest transfer prevăzute în regulament.

 • Cum prelucrăm datele personale?

Datele personale și alte date colectate sunt protejate complet împotriva utilizării necorespunzătoare. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică în mod automatizat sau în formă tipărită, în mod neautomatizat.

 

 1. FIȘIERE COOKIES
  • Cesunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere text stocate pe computer sau pe alt dispozitiv electronic al fiecărui vizitator al interfeței web, care permit funcționarea interfeței web.

Nu toate cookie-urile colectează informații personale; unele permit doar funcționarea corectă a interfeței web. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs. de internet.

Vă rugăm să rețineți că, dacă refuzați să utilizați cookie-uri, este posibil să nu puteți profita din plin de toate funcțiile interfeței web.

 • Ce cookie-uri șiîn ce scopuri se utilizează interfața web?

Interfața web utilizează cookie-uri relaționale (temporare)care sunt șterse automat când terminați navigarea pe interfața web. De asemenea, folosește cookie-uri persistentecare rămân pe dispozitivul dvs. până expiră sau le ștergeți.

Cookie-urile utilizate de interfața web sunt următoarele:

 • cookie-uri de primă parte- aceste cookie-uri sunt atribuite domeniului site-ului nostru web; Acestea sunt cookie-urile necesare și cookie-urile de performanță pe care le utilizăm pentru încheierea și îndeplinirea contractului, pe baza interesului nostru legitim sau pe baza consimțământului menționat mai sus. Aceste cookie-uri pot fi temporare sau permanente;
  • cookie-uri necesare- permiteți navigarea pe interfața web și utilizarea funcțiilor de bază, de obicei nu vă identifică în niciun fel și nu sunt date cu caracter personal;
  • cookie-uri performante- servesc pentru analiza modului de utilizare a interfeței web (numărul de vizite, timpul petrecut pe interfața web etc.); datele obținute de aceste cookie-uri sunt de obicei anonime;
 • cookie-uri de la terți- aceste cookie-uri sunt atribuite unui domeniu diferit de domeniul site-ului nostru web, chiar dacă vă aflați pe site-ul nostru web; pe baza consimțământului dvs., aceste cookie-uri ne permit, în special, să analizăm site-ul nostru web și să afișăm publicitate personalizată pentru dvs.; acestea sunt cookie-uri funcționale și cookie-uri ale companiilor de publicitare;
  • cookie-uri funcționale- servesc la personalizarea conținutului prin memorarea - detaliilor de autentificare, geolocalizare, etc .; pot conduce la colectarea și procesarea datelor cu caracter personal;
  • cookie-uri vizate și de publicitate- sunt folosite pentru a afișa anunțuri direcționate pe interfața web și în afara acesteia; prin intermediul lor, datele personale pot fi colectate și prelucrate. Putem împărtăși informațiile despre modul în care utilizați site-ul nostru și cu partenerii noștri din domeniul rețelelor sociale, publicitate și analiză.
  • Servicii folosite care lucrează cu cookie-uri

Interfața web folosește Google Analytics și, după caz, alte servicii furnizate de Google LLC (în contiuare „Google“), serviciul Facebook Pixel furnizat de Facebook Inc. și serviciul Sklik furnizat de Seznam.cz, a.s.. Aceste servicii funcționează cu informațiile obținute prin cookie-uri.

Google Analytics este folosit pentru a obține informații statistice despre modul în care utilizați interfața web. Cookie-urile obținute de acest serviciu expiră în funcție de setările browserului, după maximum 2 ani sau până când sunt șterse manual de către dvs.

Serviciul Google Ads este utilizat pentru a vă identifica în Rețeaua de marketing a companiei Google și pentru a vă direcționa anunțurile (retargeting și remarketing). Cookie-urile obținute de acest serviciu expiră în funcție de setările browserului, după maximum 18 luni sau până când sunt șterse manual de către dvs.

Serviciul Facebook Pixel este folosit pentru a vă identifica în cadrul rețelei de publicitate Facebook Inc. și direcționare publicitară (retargeting și remarketing). Cookie-urile obținute de acest serviciu expiră în funcție de setările browserului, după maximum 2 ani sau până când sunt șterse manual de către dvs.

Serviciul Sklik.cz este utilizat pentru a vă identifica în cadrul rețelei de publicitate Seznam.cz și pentru direcționare publicitară (retargeting și remarketing). Cookie-urile obținute de acest serviciu expiră în funcție de setările browserului, după maximum 18 luni sau până când sunt șterse manual de către dvs.

Dacă vă interesează modul în care Google folosește datele pe care le colectează de la noi și cum să editați sau să dezactivați procesarea, puteți afla aceste informații făcând clic pe următorul link: Cum folosește Google datele când utilizați site-uri web sau aplicațiile partenerilor noștri.

 • Cum să setați și, eventual, să respingeți procesarea cookie-urilor

Instrucțiuni despre cum să configurați și să gestionați corect procesarea cookie-urilor în browserul dvs. de internet găsiți aici:

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 

 

Această politică este valabilă și eficientă din 09.06.2020.