vuch days
vuch days
MENIU

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate (în continuare, doar „Politică“) descrie modul de obținere, utilizare și prelucrare a datelor cu caracter personal obținute prin interfața web https://www.vuch.cz/ (în contin uare, doar „interfața web “)

Administratorul datelor cu caracter personal:

Vuch s.r.o., cu sediul în Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Nr.Reg.Com: 04522150

CUI: CZ04522150                                   

Înregistrată: la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Hradec Králové, secțiunea C, fișier 36028

 

Datele de contact ale administratorului datelor cu caracter personal:

Adresa de livrare: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Numărul de telefon: +40316301504

Adresa de e-mail: info@vuch.ro

 

Confidențialitatea este foarte importantă pentru noi. Vă rugăm să fiți bine familiarizați cu acești termeni și condiții, care conțin informații importante, privind manipularea datelor dvs personale și a drepturilor și obligațiilor aferente.

 

 1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE:
  • Cum gestionăm datele cu caracter personal?

Gestionăm datele cu caracter personal în conformitate cu legile în vigoare din Republica Cehă și reglementările Uniunii Europene direct aplicabile, în special Legea nr. 101/2000 Coll., privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare  .

 • Ce sunt datele cu caracter personal?

Prin date cu caracter personal, înțelegem orice fel de date, care identifică, sau pot identifica o persoană fizică. Datele cu caracter personal sunt în special ( :

 • date de identificare, cum ar fi: numele și prenumele, CNP, data nașterii, genul, numele de utilizator din contul de utilizator;
 • datele de contact, cum ar fi: adresa (sau adresa de livrare), numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • alte date, cum ar fi: informațiile obținute prin fișierele cookie, adresa IP (identificator de rețea), inclusiv tipul browser-ului, dispozitivul și sistemul de operare, ora și numărul accesărilor interfeței web și alte informații similare

 

 1. OBȚINEREA ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • Cum obțin em datele cu caracter personal?

Datele dvs cu caracter personal, ne sunt oferite, în special la completarea comenzii, sau la crearea unui cont de utilizator.

Când vizitați și utilizați interfața web, unele date cu caracter personal pot fi preluate și stocate prin intermediul fișierelor cookies . Citiți mai multe despre fișierele cookies în articolul 5 al acestei Politici de Confidențialitate.

 • Pe ce bază și în ce scopuri prelucrăm datele dvs cu caracter personal?
 • Datele cu caracter personal introduse la efectuarea comenzilor le putem colecta și procesa fără consimțământul dvs expres, exclusiv în scopul executării contractului, adică în scopul livrării bunurilor. În plus, putem prelua aceste date pentru a ne conforma îndeplinirii celorlalte obligații legale (în special obligațiilor de înregistrare, arhivării documentelor fiscale, etc.).
 • Datele cu caracter personal introduse la crearea unui cont de utilizator le putem utiliza, fără acordul dvs explicit pentru a permite accesul, a administra și a gestiona contul de utilizator.
 • Suntem autorizați să folosim adresa dvs de e-mail, fără cosimțământul dvs explicit pentru a vă trimite comunicări comerciale, referitoare la bunurile noastre, similare cu cele pe care le-ați comandat de la noi. Puteți respinge aceste counicări în orice moment.
 • Dacă ne dați acordul pe interfața web,
 • Prelucrăm datele dvs personale, obținute prin intermediul cookies pe baza acordului dvs (pe care îl puteți da pe interfața web, după ce ați fost avertizat cu privire la utilizarea cookies și ați avut oportunitatea de a vă familiariza cu acești termeni de utilizare). Datele cu caracter personal obținute prin itermediul fișierelor cookies, avem dreptul de a le prelucra și în cazul, în care continuați să folosiți interfața webupă ce ați fost avertizat asupra procesării acestor date personale. Folosim datele personale obținute prin intermediul cookies în scopul sprijinirii utilizatorilorîmbunătățirii serviciilor noastre, inclusiv analiza comportamentului utilizatorilor și a marketingului.

Utilizarea datelor dvs cu caracter personal, în alte scopuri, decât cele pentru care au fost obținute se poate realiza doar pe baza consimțământului dvs.

 • Pe ce perioadă de timp sunt folosite aceste date cu caracter personal?

Datele personale introduse ca parte a comenzii, sau în cadrul înregistrării contului de utilizator, sunt utilizate doar în perioada de timp necesară pentru îndeplinirea contractului și a obligațiilor legale.

Dacă ne dați consimțământul dvs explicit pentru prelucrarea datelor dvs personale, sau dacă utilizăm adresa dvs de e-mail pentru a vă transmite comunicări comerciale, în conformitate cu articolul precedent, datele vor fi utilizate pe toată durata funcționării interfeței web.

 

 1. DREPTURILE DVS PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL
  • Dreptul de a revoca acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă procesăm datele dvs cu catacter person al, doar pe baza consimțământului dvs  (adică fără nici un alt motiv legitim), aveți dreptul de a revoca acest consimțământ în orice moment.

Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs personale este posibilă în orice moment, iar asta: info@vuch.ro

Revocarea consimțământului nu aduce atingere legalității prelucrării datelor efectuate până la retragerea consimțământului pentru prelucrare.

 • Dreptul la accesarea datelor cu caracter personal:

Aveți dreptul să ne întrebați, dacă procesăm datele dvs cu caracter personal. Dacă procesăm datele dvs, aveți dreptul de a accesa aceste date personale și în special, la următoarele informații:

 • scopul prelucrării;
 • categiria datelor personale prelucrate;
 • destinatarii, sau categoriile de destinatari, cărora li se vor pune la dispoziție aceste date cu caracter personal;
 • peroada pe care vor fi stocate aceste date cu caracter personal.

La cererea dvs vă putem oferi o copie a datelor personale prelucrate. Pentru copii suplimentare vă putem percepe o taxă administrativă, care să nu depășească costurile asociate cu realizarea și redirecționarea acestor copii suplimentare.

 • Dreptul la corectare

Dacă datele dvs personale sunt inexacte, sau incomplete, aveți dreptul de a solicita corectarea imediată a acestora, adică corectarea datelor inexacte și/sau completarea datelor incomplete.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării:

Aveți dreptul oricând să vă opuneți prelucrării datelor dvs c u caracter personal, cât sunt procesate în scopuri de marketing direct, inclusiv orice preucrare automată a adatelor cu caracter personal. Odată ce obiecția a fost plasată, nu vom mai procesa datele dvs personale în aceste scopuri.

 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat“)

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs personale, în condițiile în care:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare, în scopul în care au fost obținute și prelucrate;
 • ați revocat confirmarea prelucrării;
 • v-ați opus prelucrării datelor dvs cu carcter personal;
 • datele cu caracter personal nu au fost prelucrate în conformitate cu legea în vigoare.

Dacă nu există motive întemeiate pentru a refuza ștergerea acestor date, suntem obligați să respectăm solicitarea dvs.

 • Dreptul la limitarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați, limitarea prelucrării datelor dvs cu caracter personal, în cazul în care:

 • negați exactitatea datelor dvs personale;
 • procesarea este ilegală și, în loc de ștergere, solicitați o restricție privind prelucrarea datelor dvs personale;
 • nu mai avem nevoie de datele dvs personale în scopuri de prlucrare, dar solicitați determinarea, executarea, sau apărarea revendicărilor legale;
 • vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal.

La restricționarea prelucrării datelor dvs personale, suntem autorizați să stocăm datele dvs personale; prelucrarea ulterioară a acestora este posibilă doar cu acordul dvs sau din motive legale.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată din cauza unei obiecții ridicate de dvs, se impune o limită de timp necesară pentru a determina, dacă suntem obligați, sau nu, să respectăm obiecția dvs.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată din cauza negării corectitudinii datelor, aceasta este limitată doar atât timp cât este verificată exactitatea datelor.

 • Dreptul la transferul datelor

Aveți dreptul de a obține datele dvs cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, electronic, utilizat în mod obișnuit și să le trimiteți altui administrator de date cu caracter personal.

 • Cum puteți aplica drepturile dvs?

Puteți aplica drepturile dvs legate de infomații despre datele cu caracter personal,  prin intermediul datelor noastre de contact. Toate informațiile și acțiunile vă vor fi furnizate fără întârzieri nejustificate.

În ceea ce privește datele dvs cu caracter personal, vă ieșim maxim în întâmpinare. Cu toate acestea, dacă nu sunteți mulțumit(ă) de rezolvare, aveți dreptul să contactați autoritățile competente, în special Oficiul pentru protecția datelor personale (http://www.uoou.cz) care supraveghează protecția datelor cu caracter personal. Această prevedere nu influențează dreptul dvs, de a contacta direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu reclamația dvs.

În cazul în care reședința dvs, locul de muncă, sau locul în care se presupune o încălcare a datelor cu caracter personal, se află în afara Republicii Cehe, într-un alt stat, membru al Uniunii Europene, puteți contacta autoritatea de supraveghere din statul membru respectiv.

 

 1. ADMINISTRAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • Cum administrăm și prelucrăm datele dvs cu carcter personal?

 Suntem administrator de date cu caracter personal în sensul ZOOÚ .  Datele dvs cu caracter personal, sunt prelucrate pentru noi, de societatea: Zasilkovna, Posta bez hranic, contabil extern, furnizor de software, administrator IT extern, angajați autorizați ai societății. În caz de nevoie, alternativ putem încredința și alți procesatori de date cu caracter personal. Cine concret prelucrează datele dvs cu caracter personal, vă putem comunica pe baza cererii dvs.  

Datele cu caracer personal, precum și alte date obținute, sunt pe deplin asigurate împotriva utilizării incorecte. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-o formă electronică, într-o manieră automatizată, sau într-o formă tipărită, într-o manieră neautomatizată.

 • Cui îi transmitem datele dvs cu caracter personal?

În măsura în care este necesar pentru a respecta contractul, sau alte obligații, suntem îndreptățiți să transmitem datele dvs cu caracter personal, altor persoane (cum ar fi transportatorii, sau alte părți implicate, în îndeplinirea contractului nostru, sau a obligațiilor noastre). Nu transmitem datele cu caracter personal, altor persoane.

Datele dvs personale nu vor fi transferate în țări din afara Uniunii Europene.

 

 1. FIȘIERELE COOKIES
  • ce sunt cookies?

Cookie-urile sunt fișiere text, stocate pe un computer, sau pe alt dispozitiv electronic, al fiecărui vizitator, la interfața web, care permit interfeței web să funcționeze.

Nu toate cookie-urile colectează informațiile cu caracter personal; unele permit doar interfeței web să funcționeze corect. Puteți respinge cookie-urile utilizând setările corespunzătoare ale browserului.

Rețineți, că atunci când respingeți modulele cookie, nu este exclus, faptul, că nu veți putea să utilizați pe deplin, toate funcțiile interfeței web.

 • Ce cookie-uri și în ce scopuri utilizează interfața web?

Interfața web utilizează cookie-uri relaționale (temporare), care sunt șterse automat după ce ați terminat de vizualizat interfața web. De asemenea, utilizează cookie-urile permanente,  care rămân pe dispozitiv până când le ștergeți.

Cookie-urile folosite de interfața web, sunt următoarele:

 • prim cookie-uri – aceste module cookie sunt atribuite domeniului site-ului nostru; acestea sunt cookie-urile necesare și cookie-urile de performanță, pot fi temporare, sau permanente;
  • cookie-urile indispensabile – acestea vă permit să navigați pe interfața web și să utilizați caracteristicile de bază, nu vă identifică în nici un fel și nu colectează date cu caracter personal
  • cookie-uri de performanță – sunt folosite pentru a analiza modul de utilizare al interfeței web (numărul de vizite, timpul petrecut pe interfața web, etc.); datele obținute de la aceste cookie-uri sunt anonime;
 • cookie-urile părților terțe – aceste module cookie, sunt atribuite unui alt domeniu, decât domeniul site-ului nostru, chiar dacă vă aflați pe site-ul nostru; aceste cookie-uri ne permit să analizăm site-ul nostru și să vă afișăm publicitatea personalizată; acestea sunt module cookie funcționale și cookie-uri direcționate și publicitare;
  • cookie-urile funcționale – servesc la personalizarea conținutului, prin reținerea logărilor, a localizării, etc., prin intermediul acestora se pot dobândi și prelucra date cu caracter peronal
  • Cookie-urile direcționate și publicitare – servesc pentru a afișa anunțuri direcționate, pe și în afara interfeței web; prin care se pot achiziționa și prelucra date cu caracter personal. Putem să distribuim informații despre modul în care folosiți site-ul nostru, cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză
  • Utilizarea serviciilor Google

Interfața web utilizează serviciul Google Analytics și eventual, alte servicii, furnizate de Google, Inc (în continuare doar „Google“). Aceste servicii prelucrează informațiile obținute prin cookie-uri.

Dacă sunteți interesat de modul în care utilizează Google datele pe care primește de la noi și cum să le editați, sau să le dezactivați, puteți afla aceste informații făcând click pe următorul link: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

Această politică este validă și eficientă de la: 25.05.2018